Nhiều khi buồn và muốn khóc kinh khủng. Bảo là lo này lo nọ ai cũng gạt đi rồi làm cho câu “lo làm j cho nhọc thân”. Vầng, thần thánh thế thì nhân gian cũng đã bớt khổ đau rồi. Chẳng biết mình đang có gì và cần vì đôi khi hiện tại mong manh quá, nay cười mai khóc chẳng biết người liệu còn bên ta đc là bao lâu. Dần rồi cũng có ngày mà thôi.

Feb 11 22:42
theme by modernise