Nhiều khi buồn và muốn khóc kinh khủng. Bảo là lo này lo nọ ai cũng gạt đi rồi làm cho câu “lo làm j cho nhọc thân”. Vầng, thần thánh thế thì nhân gian cũng đã bớt khổ đau rồi. Chẳng biết mình đang có gì và cần vì đôi khi hiện tại mong manh quá, nay cười mai khóc chẳng biết người liệu còn bên ta đc là bao lâu. Dần rồi cũng có ngày mà thôi.

Feb 11 22:42
Đau

Đau thể xác, có tan tành thâm tím, gì gì thì, trước sau cũng tan. Chứ đau trong tâm, nhất là cảm giác bị người mình nghĩ là yêu mình, ấy là chưa dám đòi yêu nhất, lúc mình cần nhất, lại phũ phàng chẳng muốn quan tâm. Chẳng biết gọi là gì, vì đau thì không bao giờ là đủ. Lòng cứ quặn thắt lại, vặn vẹo. Chà, có lẽ là mình hơi ảo tưởng rồi.

Jan 21 23:53
theme by modernise